dimecres, de novembre 15, 2006

Vestíbulo del "Mercat de les Flors"